Tin tức
 • Ban hành Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  01/09/2013
  Ngày 15⁄07⁄2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành Nghị định số 72⁄2013⁄NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định cũng đã quy định chi tiết về việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên mạng…
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp lý trong thương mại điện tử tại Quảng Ngãi
  31/08/2013
  Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 29 ⁄8⁄2013 Sở Công Thương Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức phổ biến Nghị định về thương mại điện tử” tại Quảng Ngãi.
 • Hội nghị “Triển khai Nghị định 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử”
  30/08/2013
  Triển khai Quyết định 8087⁄QĐ-UBND ngày 21⁄10⁄2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 28 ⁄8⁄2013 Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn Hội nghị “Triển khai Nghị định 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử” tại Đà Nẵng.
 • Thông báo mời doanh nghiệp tham gia Triển lãm EDICOM 2013
  30/08/2013
  Hội đồng Châu Á - Thái Bình Dương về Thuận lợi hóa thương mại và Kinh doanh điện tử (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business - AFACT) là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị được thành lập năm 1999 gồm đại diện chính phủ các nước và các chuyên gia kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử tại Đồng Nai
  23/08/2013
  Triển khai Quyết định 356⁄QĐ-UBND ngày 15⁄02⁄2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 22, 23 ⁄8⁄2013 Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Hệ thống siêu thị Coopmart Biên Hòa, Công ty TNHH Vi Vu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT