• CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
  08/05/2020
  Căn cứ Công văn số 3182/BCTT-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Trung tâm Tin học và Công nghệ số. Cụ thể như sau:

  I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  b) Đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  d) Trình độ đào tạo:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

  - Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) phù hợp vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên;

  - Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

  2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

  a) Không cư trú tại Việt Nam;

  b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  II. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng

  1. Chỉ tiêu

  - Trung tâm Phát triển thương mại điện tử: 07 người.

  - Trung tâm Tin học và Công nghệ số: 12 người.

  (Chi tiết tại bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tại đây)

  2. Hồ sơ dự tuyển

  Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai  không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

  + Đơn đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  + Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  + Bản sao Giấy khai sinh;

  + Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật … theo quy định), nếu là văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản công nhận văn bằng do Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo cấp;

  + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  + Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  + 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

  III. Hình thức và nội dung xét tuyển

  1. Vòng 1:

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  2. Vòng 2:

  - Phỏng vấn đề kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Cụ thể:

  + Thời gian phỏng vấn là 30 phút

  + Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

  IV. Ưu tiên trong tuyển dụng

  a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 2 tháng trở lên để hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

  d) Ưu tiên theo vị trí việc làm tại phụ lục chỉ để tính khi có 02 trường hợp điểm bằng nhau ở một vị trí cần tuyển dụng.

  Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

  V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phí tuyển dụng

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09 tháng 5 năm 2020 đến ngày 08 tháng 6 năm 2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

  2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

  Chị Trần Bích Ngọc, Văn phòng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, địa chỉ số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  Số điện thoại liên hệ: (024).222.05.396

  3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: dự kiến trong tháng 06/2020 tại thành phố Hà Nội.

  4. Phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

  Lưu ý:

  - Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.


  Nguồn: Cục thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT