• Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (sau đây viết tắt là CMCN 4.0) và Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 nhằm tạo tiền đề xây dựng và phát triển Kinh tế số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) triển khai xây dựng chiến lược tổng thể cho việc chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trên khắp cả nước.

    Cục TMĐT và KTS đề nghị quý doanh nghiệp phối hợp, cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (có ký và đóng dấu) để làm căn cứ đưa ra chiến lược tổng thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Phiếu khảo sát gửi về địa chỉ: Phòng 403, Tầng 4, Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2018.

    Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Trần Thị Hồng Vân, email: vantth@moit.gov.vn, điện thoại 024.22 205 399./.

    Bản mềm phiếu khảo sát được tải tại đây


    Nguồn: IDEA
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT