Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
36a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/02/2015
39/2014/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 11/12/2014
47/2014/TT-BCT Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử 05/12/2014
10887/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp dich vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015 28/11/2014
10887/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp dich vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015 28/11/2014
634/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020 29/04/2014
3575/QĐ-BCT Quyết định về việc Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 23/04/2014
3468/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 18/04/2014
25/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
25/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/11/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
12/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013
09/2008/TT-BCT Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 16/05/2013
52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử 16/05/2013
DT/2013/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên Cổng thông tin về Quản lý hoạt động TMĐT 17/04/2013
38/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 02/03/2013
669/QD-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcTMĐT và CNTT 29/01/2013
174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/01/2013
7082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 22/11/2012
7082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 22/11/2012
DT/2012/NĐ-CP Dự thảo 2 - Nghị định về thương mại điện tử 23/07/2012
4030/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 16/07/2012
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020