Tin trong nước
 • Trao giải thưởng công nghệ thông tin Sao Khuê 2013
  23/04/2013
  Ngày 21⁄4⁄2013, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm và trao danh hiệu Sao Khuê 2013 cho những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin tiêu biểu Việt Nam năm 2013.
 • Hội thảo thương mại điện tử tại Cần Thơ
  19/04/2013
  Triển khai Kế hoạch 41⁄KH-UBND ngày 07⁄10⁄2010 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc phát triển thương mại điện tử Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, ngày 17⁄4⁄2013 Sở Công Thương Cần Thơ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Hiệp hội TMĐT Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thương mại điện tử 2013: Nắm bắt cơ hội - Vượt qua khủng hoảng”. Đây là hội thảo thứ 3 trong chuỗi hội thảo với cùng chủ đề được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.
 • Xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về Thương mại điện tử
  18/04/2013
  Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên Cổng thông tin về Quản lý hoạt động thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Thông tư).
 • Hội thảo thương mại điện tử tại Gia Lai
  18/04/2013
  Triển khai Quyết định 613⁄QĐ-UBND ngày 15⁄9⁄2011 của UBND tỉnh Gia Lai Hiệp về việc phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015, ngày 18⁄4⁄2013 Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thương mại điện tử 2013: Nắm bắt cơ hội - Vượt qua khủng hoảng”. Đây là hội thảo thứ tư trong chuỗi hội thảo với cùng chủ đề được tổ chức tại một số địa phương trên cả nước.
 • Hội thảo thương mại điện tử tại Đà Nẵng
  16/04/2013
  Triển khai Thỏa thuận phát triển thương mại điện tử tại thành phố Đà Nẵng, ngày 16⁄04⁄2013 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo “Thương mại điện tử 2013: Nắm bắt cơ hội - Vượt qua khủng hoảng”. Đây là hội thảo thứ hai trong chuỗi hội thảo với cùng chủ đề được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT