Tin hoạt động
 • Hội thảo khoa học Quốc gia ‘Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam’
  09/12/2022
  Trong những năm qua, nền kinh tế số của Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tăng năng suất, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tối ưu hóa nền kinh tế để tăng trưởng, phát triển bền vững.
 • Mời tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành chuyển đổi số Công Thương
  08/12/2022
  Thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ Chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc triển khai chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành Chuyển đổi số Công Thương.
 • Hài hòa tiêu chuẩn để thúc đẩy thương mại số
  08/12/2022
  Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính giữa các nước ASEAN, việc sử dụng Internet tăng 10% có thế giúp thương mại hàng hóa tăng 3,4% và thương mại dịch vụ tăng 3,9%.
 • Mời tham dự hội thảo Hội thảo quốc tế về Tiêu chuẩn Thương mại số thúc đẩy Kinh tế số trong ASEAN
  08/12/2022
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử là những vấn đề về an ninh mạng, khả năng tương tác và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt là trong giao dịch trực tuyến xuyên biên giới. Tuân thủ tiêu chuẩn, doanh nghiệp ASEAN sẽ không chỉ có cơ hội tăng cường niềm tin của người tiêu dùng mà còn có cơ hội nâng cao uy tín cùng thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
 • Đăng ký tham dự Hội thảo quốc gia
  06/12/2022
  Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2021 và Công văn số 445/TMĐT-TTPT của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương ngày 12/5/2022, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam".
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT