Tin trong nước
 • Hội thảo “Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử” tại Bắc Ninh.
  12/06/2013
  Triển khai Quyết định 49⁄2011⁄QĐ-UBND ngày 07⁄4⁄2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 12 ⁄6⁄2013 Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tổ chức Hội thảo “Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử” tại Bắc Ninh.
 • Tập huấn thương mại điện tử tại Lai Châu và Lào Cai
  07/06/2013
  Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) của địa phương giai đoạn 2011-2015, Sở Công Thương Lai Châu, Lào Cai đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về TMĐT tại địa phương từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2013.
 • Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
  26/05/2013
  Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT nhằm hướng dẫn một số quy định về quản lý các website thương mại điện tử (TMĐT) tại Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, cùng thời điểm với Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT về TMĐT.
 • Nghị định mới về Thương mại điện tử
  25/05/2013
  Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57⁄2006⁄NĐ-CP năm 2006.
 • Dự thảo Luật An toàn thông tin lần 2 công phu hơn, rõ nét hơn
  14/05/2013
  Ngày 13⁄5⁄2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi họp Tổ biên tập và Tổ thường trực xây dựng Luật An toàn thông tin. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT