• Chương trình Đối thoại chính sách pháp luật thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam – Nhật Bản 2021
  16/06/2021
  Hiện nay, thương mại điện tử và kinh tế số là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời đây cũng là lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam và Nhật Bản. Từ năm 2011, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Cục Chính sách thương mại và Thông tin Nhật Bản đã thường xuyên trao đổi, hợp tác thông qua Chương trình Đối thoại chính sách pháp luật thương mại điện tử và kinh tế số.

  Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid 19, giãn cách xã hội, phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động của nền kinh tế, thương mại điện tử và kinh tế số là giải pháp đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, do đó, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số là những nội dung được cả Việt Nam và Nhật Bản quan tâm. Ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2021, Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách pháp luật thương mại điện tử và kinh tế số lần thứ 12 thông qua hình thức trực tuyến với trọng tâm trao đổi về nội dung liên quan đến chính sách, sáng kiến chuyển đổi số và thương mại điện tử.

   

  Liên quan đến nội dung chuyển đổi số, phía Nhật Bản đã chia sẻ chính sách và sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số tại Nhật Bản, trong đó có thể kể đến một số sáng kiến về về dịch vụ số như gBizID, iGrants… được Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản (METI) triển khai nhằm số hóa dịch vụ công và đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử. Phía Nhật Bản đồng thời cũng chia sẻ các kinh nghiệm triển khai thực tiễn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phía Việt Nam cũng chia sẻ những nội dung liên quan đến Chiến lược chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm gồm 3 trụ cột chính gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

  Đối với nội dung về thương mại điện tử, Nhật Bản đã cập nhật thông tin liên quan đến tình hình phát triển thương mại điện tử của nước này trong lĩnh vực B2C và C2C. Bên cạnh đó, để thúc đẩy giao dịch qua các nền tảng số và định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các nhà cung cấp sản phẩm trên các nền tảng số, Nhật Bản đã ban hành Đạo luật mới liên quan đến cải thiện tính minh bạch và công bằng của các nền tảng số. Nội dung của Đạo luật đã được phía Nhật Bản cập nhật trong Chương trình Đối thoại.  Phía Việt Nam cũng đã chia sẻ nội dung liên quan đến Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 và những nội dung sửa đổi bổ sung của Nghị định 52 về thương mại điện tử. 

  Ngoài ra, hai Bên cũng trao đổi các thông tin liên quan đến Dòng chảy dữ liệu tự do và tin cậy (Free flow of data with trust) và những nội dung liên quan đến bảo vệ dữ liệu xuyên biên giới trong khuôn khổ APEC mà Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên. 

  Trong thời gian tới, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin nhằm tăng cường hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số, chú trọng đến các nội dung liên quan đến nội dung số, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số và cơ chế thử nghiệm chính sách mới (Sandbox) cũng như đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.


  Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT