• Góp ý dự thảo Quy chế quản lý Trang/Cổng thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương
  31/07/2015
  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin giới thiệu dự thảo 2 Quy chế quản lý Trang/Cổng thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

  Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc tăng cường quản lý Trang/Cổng thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, căn cứ vào những góp ý của các đơn vị tại dự thảo 1của quy chế đã gửi các đơn vị tại công văn số 281/TMĐT-CNTT ngày 16/6/2015, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã tiếp thu, chỉnh sửa và xây dựng dự thảo 2 Quy chế quản lý Trang/Cổng thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

  Đề nghị quý đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo 2 và gửi về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 7 tháng 8 năm 2015, bản mềm xin gửi về địa chỉ thư điện tử: [email protected]

  Thông tin chi tiết xin liên hệ:

  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

  Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./data/b5a98360-a432-42e1-9453-7c5eca520b4e/userfiles/files/Quy che quan ly Website du thao 2.docx

  Điện thoại: 04 22205395; Fax: 04 22205397.

  Xin cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.   


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT