• Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TMĐT và CNTT
  26/02/2013
  Căn cứ Nghị định số 95⁄2012⁄NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, ngày 29 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 669⁄QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT).

  Cục TMĐT và CNTT là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực TMĐT, ứng dụng CNTT trong ngành Công Thương và trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

  Cục TMĐT và CNTT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

  Cục TMĐT và CNTT có nhiệm vụ xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách phát triển, hỗ trợ, tiêu chuẩn kỹ thuật về TMĐT và ứng dụng CNTT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Ngoài ra, Cục cũng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, đề án, cơ chế, chính sách về TMĐT và ứng dụng CNTT, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục TMĐT và CNTT được quy định cụ thể tại Điều 2 trong Quyết định.

  Về cơ cấu tổ chức của Cục bao gồm 08 Phòng và 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Tin học và Trung tâm Phát triển TMĐT. Quyết định số 669/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TMĐT và CNTT có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2013.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
 • Cách nào nhận diện, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái?
  29/07/2022
  Để ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ý thức tự bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp cũng như nhận diện và tham gia tố giác của người dân. 6 tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian “nóng” trên mặt trận chống hàng giả, hàng nhái. Bởi, mặc dù dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng vấn nạn hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên thương mại điện tử đã trở lại và diễn biến phức tạp hơn.
 • Xu hướng phát triển công nghệ thông tin - viễn thông
  12/07/2022
  Theo Vietnam Report, các doanh nghiệp công nghệ đang tập trung đầu tư vào công nghệ lõi và các công nghệ nền tảng để phục vụ hoạt động chuyển đổi số.
 • Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống hàng giả trong thương mại điện tử
  29/06/2022
  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.
 • Việt Nam dự hội thảo về vai trò của RCEP đối với nền kinh tế số châu Á
  29/06/2022
  Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 22/6, tổ chức tư vấn Asia House (Anh) và Trường kinh doanh CKGSB (Trung Quốc) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến Vai trò của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong thúc đẩy kinh tế số ở châu Á. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã tham dự và có bài phát biểu tại hội thảo.
 • Sàn thương mại điện tử: Chung tay bảo vệ người tiêu dùng
  21/06/2022
  Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử kéo theo tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT