• Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16⁄5⁄2013 về thương mại điện tử”
  21/06/2013
  Ngày 21⁄6⁄2013 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) tổ chức Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử” cho các Sở Công Thương khu vực miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tới dự và phát biểu khai mạc.

  Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về TMĐT thay thế Nghị định số 57⁄2006⁄NĐ-CP năm 2006. Khác với Nghị định trước đây chỉ gồm những quy định khung nhằm làm rõ hơn các nguyên tắc của Luật Giao dịch điện tử đối với việc sử dụng thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại, Nghị định mới về TMĐT quy định cụ thể về các hoạt động TMĐT cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam.

  Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT Trần Hữu Linh trình bày Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về TMĐT

  Cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về TMĐT, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website TMĐT. Nghị định và Thông tư sẽ cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.

  Như vậy, kể từ tháng 7/2013, các quy định pháp lý về TMĐT tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện, tạo cơ sở cho các hoạt động quản lý nhà nước về TMĐT và hoạt động kinh doanh TMĐT của doanh nghiệp.

  Cũng từ ngày 01/7/2013, Cục TMĐT và CNTT sẽ chính thức vận hành Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐTtại địa chỉ www.online.gov.vn.
  Cổng thông tin có các chức năng cơ bản như sau:
  - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục thông báo thiết lập website TMĐT bán hàng;
  - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT;
  - Cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình và biểu mẫu thủ tục đăng ký, thủ tục xin cấp phép dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng nhận trong TMĐT;
  - Tiếp nhận phản ánh về hoạt động TMĐT;
  - Công bố công khai các thông tin về danh sách website đã hoàn thành thủ tục thông báo, đăng ký, website bị phản ánh và website vi phạm.

  Đại biểu tham dự Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT”

  Theo kế hoạch, Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử” cho các Sở Công Thương khu vực miền Trung và miền Nam sẽ được tổ chức vào ngày 27/6/2013 và 28/6/2013 tại thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh./.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT