CHUYÊN ĐỀ
Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử
25/02/2020
Thời gian qua, các sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Để sản phẩm OCOP thực sự có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, cùng với việc đẩy mạnh kết nối, đưa các sản phẩm OCOP vào kênh phân phối hiện đại, trong năm 2020 Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm này thông qua thương mại điện tử.
LIÊN KẾT
INFOGRAPHIC
Feb 4
Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0
Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0
Xem thêm
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2019
Ngày đăng: 20/09/2019
+ Chi tiết
Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019
Ngày đăng: 29/03/2019