Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
645/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 15/05/2020
1155/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 28/05/2018
2608-QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 28/05/2018
2921/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 28/05/2018
1563/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 08/08/2017
248/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 -2020 19/01/2017
6407/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 16/12/2016
6485/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 12/12/2016
2630/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 29/11/2016
1839/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 26/10/2016
1269/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 26/10/2016
1377/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016 - 2020 20/10/2016
2433/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 05/09/2016
2088/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 20/07/2016
1740/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 24/06/2016
1384/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 23/06/2016
35/KH-SCT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phát triển Thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 31/05/2016
1199/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020 26/05/2016
1402/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 24/05/2016
637/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 12/05/2016
860/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 06/05/2016
1284/QĐ-UBND Về việc Ban hành chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 05/05/2016
78/CTr-UBND Chương trình phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/04/2016
428/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 18/03/2016
848/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 16/02/2016
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM