Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2433/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 05/09/2016
2088/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 20/07/2016
1740/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 24/06/2016
1384/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 23/06/2016
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 06/06/2016
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 06/06/2016
35/KH-SCT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phát triển Thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 31/05/2016
1199/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020 26/05/2016
1402/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 24/05/2016
637/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 12/05/2016
860/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 06/05/2016
1284/QĐ-UBND Về việc Ban hành chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 05/05/2016
78/CTr-UBND Chương trình phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/04/2016
428/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 18/03/2016
848/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 16/02/2016
59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 31/12/2015
4924/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 31/12/2015
2913/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 29/12/2015
782/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 27/11/2015
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
3977/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 28/10/2015
36a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015
158/KH-UBND Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 13/10/2015
3967/KH-UBND Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 23/09/2015
2021/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 07/09/2015
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020