Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử 18/03/2020
3916/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015 30/05/2018
51/2010/NĐ-CP Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 28/05/2018
1155/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 28/05/2018
2921/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 28/05/2018
2608-QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 28/05/2018
106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 25/05/2018
20/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
20/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
1563/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 08/08/2017
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Thương mại điện tử Việt Nam 2023
Ngày đăng: 25/07/2023
+ Chi tiết
Báo cáo tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Công Thương
Ngày đăng: 26/12/2022