Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1681/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 29/10/2010
2749/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 25/10/2010
8087/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 21/10/2010
56/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 20/10/2010
5957/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 12/10/2010
1638/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2015 02/08/2010
3595/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015 29/07/2010
41/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của thành phố Cần Thơ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 10/07/2010
2842/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 10/06/2010
1021/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2015 14/05/2010
1759/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tình Đăk Nông giai đoạn 2011 - 2015 11/03/2010
2343/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 11/02/2010
102/2009/NĐ-CP Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 11/06/2009
28/2009/NĐ-CP Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet 20/03/2009
97/2008/NĐ-CP Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, xử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
90/2008/NĐ-CP Nghị định số 90/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác 13/08/2008
06/2008/NĐ-CP Nghị định số 06/2009NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 16/01/2008
64/2007/NĐ-CP Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 04/10/2007
63/2007/NĐ-CP Nghị định số 63/2007NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT 04/10/2007
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin 29/06/2006
33/2005/QH11 Bộ luật Dân sự 14/06/2005
36/2005/QH11 Luật Thương mại 14/06/2005
24/2004/QH11 Bộ luật tố tụng dân sự 15/06/2004
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020