Tin quốc tế
  • UN⁄CEFACT tổ chức Diễn đàn lần thứ 21 tại Geneva
    28/03/2013
    Trung tâm Thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kinh doanh điện tử của Liên Hợp Quốc (UN ⁄ CEFACT) tổ chức Diễn đàn UN ⁄ CEFACT lần thứ 21 từ ngày 15- 19 tháng 04 năm 2013 tại Geneva.
  • Thông báo về Hội nghị toàn thể AFACT 2013
    11/03/2013
    AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) có tên gọi đầy đủ là Hội đồng Châu Á - Thái Bình Dương về Thuận lợi hoá thương mại và Kinh doanh điện tử. Tiền thân của nó là tổ chức ASEB (Asia EDIFACT Board) được thành lập năm 1990 nhằm thông tin, quảng bá các chính sách và hoạt động liên quan đến phát triển thương mại điện tử trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT