• Triền khai xây dựng Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2021 – 2025
  04/06/2020
  Thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2015 tại Quyết định số 645/QĐ-TTg, trong đó, Bộ Công Thương được giao phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai , ngày 28 tháng 5, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 3825/BCT-TMĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển TMĐT tại địa phương.

  Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng tại các địa phương, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển TMĐT, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hoá Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng TMĐT, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới…, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ: Căn cứ vào tình hình ứng dụng thương mại điện tử thực tế tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 của địa phương mình, phê duyệt và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện; Xây dựng và tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách theo phân cấp hiện hành để triển khai các hoạt động phát triển thương mại điện tử tại địa phương; Tổ chức và huy động các nguồn vốn đối ứng để thực hiện các Đề án phát triển thương mại điện tử từ ngân sách Trung ương theo Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Đồng thời, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể tại địa phương.

  Các nhóm giải pháp được đưa ra trong Quyết định số 645/QD-TTg bao gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh CMCN 4.0; rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử. Đồng thời xây dựng các giải pháp thị trường và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng trong thương mại điện tử; tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hoá nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại địa phương mình.

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 645/QĐ-TTg, tại Công văn số 3825/BCT-TMĐT, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển TMĐT của địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và kịp thời có kế hoạch triển khai cho năm 2021. Trong đó, xác định rõ mục tiêu cần đạt được, nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động cần thực hiện theo từng giai đoạn để đạt được các mục tiêu của địa phương trong thời gian tới.

  Trong quá trình xây dựng và triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn hoặc gặp vấn đề phát sinh, Bộ Công Thương cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cơ quan chủ trì, quản lý thương mại điện tử tại địa phương liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương để cùng phối hợp.


  Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT