• Rà soát việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch TMĐT
  06/03/2023
  Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 367/TB-VPCP về việc triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đề nghị Quý công ty thực hiện các nội dung như sau:

  1. Rà soát việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch TMĐT theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

  2. Đẩy mạnh việc ứng dụng tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân gắn chíp để xác thực cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên sàn giao dịch TMĐT, thực hiện giao kết hợp đồng điện tử; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu về hợp đồng điện tử để phục vụ việc thu, truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử.

  Cục TMĐT và KTS thông báo để Quý công ty biết và thực hiện./.


  Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT