• Bắc Giang: Hỗ trợ hợp tác xã địa phương phát triển sản phẩm qua thương mại điện tử
    17/05/2023
    Nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh, từ đó giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp, sáng ngày 16/5/2023, tại Bắc Giang, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất... trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo, cán bộ của các phòng, đơn vị (Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử...) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương Bắc Giang, các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Giang và hơn 70 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bản tỉnh như: Hợp tác xã nông nghiệp Hạnh Phúc với sản phẩm trà gạo lứt sâm nam; Hợp tác xã Gấc Việt với sản phẩm tinh dầu gấc, bột gấc sấy lạnh, HTX Dược liệu Bổ Đà với sản phẩm bổ phế, Cơ sở sản xuất Bún gạo Quê Ta với sản phẩm bún gạo ngũ sắc Quê ta, HTX Dược liệu Khánh Hoa với sản phẩm giải độc gan anxoa, Viên Xương khớp Thanh Ngâm…

    Thương mại điện tử trở thành xu hướng tất yếu