• Tổng hợp góp ý của một số Bộ, ngành về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52
    04/06/2020
    Ngày 2 tháng 6, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế về việc tổng hợp góp ý của một số Bộ, ngành đến thời điểm hiện tại về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử.

    Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thảo luận một số nội dung cần làm rõ bao gồm: Các đối tượng điều chỉnh, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; Các mô hình mới trong thương mại điện tử; Vấn đề đánh giá tác động của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP tới sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động TMĐT tại Việt Nam từ năm 2013 đến nay.

    Tại buổi làm việc, hai đơn vị cũng thống nhất tiếp tục xin ý kiến các đơn vị chưa có văn bản góp ý như: Bộ Tài chính, Bộ Công an, UBND Hà Nội và TP HCM… để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52.


    Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT