• Quyết tâm xây dựng Chi bộ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong sạch, vững mạnh
  20/05/2020
  Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 20/5/2020, Chi bộ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT và KTS) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020- 2025.

  Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục TMĐT và KTS khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục TMĐT và KTS đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

  Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục TMĐT và KTS Đặng Hoàng Hải

  Theo đó, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng nhấn mạnh, để duy trì và phát triển có hiệu quả hơn nữa, chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi bộ Cục TMĐT và KTS trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, giới thiệu và bầu ra những đồng chí trong cấp ủy tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

  Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thế Quang cho biết, đối chiếu với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đề ra, cụ thể là:

  Hàng năm, có 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 90% Đảng viên đạt loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và loại Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

  Đảm bảo 100% cán bộ đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và học tập chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Công Thương.

  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, công tác Đảng và đoàn thể được giao.

  Về công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã kết nạp được 13 đảng viên (năm 2016: kết nạp 04 đảng viên, năm 2019 kết nạp 09 đảng viên).

  Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Chi bộ Cục TMĐT và KTS đã được Đảng ủy Bộ ghi nhận, cụ thể: từ năm 2008 đến 2019, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2016, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2011-2015".

  Bên cạnh những ưu điểm, Đại hội cũng đã thẳng thẳn nhìn nhận những tồn tại của Nhiệm kỳ trước, như: việc một số cán bộ được Bộ bổ nhiệm và điều động sang làm việc tại đơn vị khác gây ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ chung. Ngoài ra, các nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nhiều và phức tạp. Trong một số trường hợp nhất định, công tác phối hợp với một số đơn vị chưa được kịp thời…

  Phát huy sức mạnh đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  Đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương, ông Lê Việt Long – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, Cục TMĐT và KTS thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số, theo đó, Cục hiện đang thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Với số lượng đảng viên chiếm khoảng 1/3 số lượng cán bộ của Cục, đồng chí Lê Việt Long đánh giá, tập thể Chi bộ đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao phó.

  Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Thanh tra Bộ Lê Việt Long đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Chi bộ Cục TMĐT và KTS 

  Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Việt Long cho rằng, cần đánh giá kỹ những gì đã làm được, bàn bạc sâu về những nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đồng chí Lê Việt Long, Cục TMĐT và KTS là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, Chi bộ cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những thách thức và yêu cầu ngày càng cao hơn.

  Tại Đại hội, rất nhiều đảng viên đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng triển khai nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Đại hội cũng đã dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch bầu cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, đồng chí Đặng Hoàng Hải – Cục trưởng Cục TMĐT và KTS là Bí thư Chi bộ.

  Đại diện cấp ủy nhiệm kỳ mới, Bí thư Đặng Hoàng Hải cảm ơn sự tín nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ. Nhận thức rõ trách nhiệm của một Bí thư - người đứng đầu của tổ chức đảng tại cơ sở, đồng chí Đặng Hoàng Hải khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ của Chi bộ, phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Phấn đấu hoàn thành 100% các Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm

  Chi ủy Cục TMĐT và KTS nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo giúp Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành 100% các Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm đã được phê duyệt.
  Theo đó, 100% các đảng viên tham dự Hội nghị biểu quyết tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

  Một là, tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, để có định hướng, biện pháp giải quyết kịp thời nhằm ổn định tư tưởng, đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

  Hai là, duy trì, tăng cường việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng. Xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy Bộ sát với tình hình của Chi bộ.

  Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ

  Chính trị nhằm nâng cao đạo đức cánh mạng; tiếp tục quán triệt, vận động các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Năm là, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong đảng. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và thành viên cấp ủy.

  Sáu là, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đảm bảo chất lượng.

  Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng nội dung, số lượng, đối tượng; nâng cao chất lượng kiểm tra; chú trọng công tác kiểm tra thường xuyên để đúc rút kinh nghiệm.

  Tám là, tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức trong đơn vị; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đoàn viên trong và ngoài đơn vị;

  Với ý thức và trách nhiệm cao, toàn Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.


  Nguồn: MOIT
Tin mới
 • Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử”
  15/01/2021
  Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệ Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử”.
 • Ra mắt Tổ công tác 399 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia
  07/01/2021
  Ngày 1/12, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tổ chức buổi “Ra mắt tổ triển khai kế hoạch 399 của BCĐ 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử” gọi tắt là tổ công tác 399.
 • 10 nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật Ngành Công Thương năm 2020
  05/01/2021
  Năm 2020, tình hình kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, bình tĩnh, kịp thời của Chính phủ, cả nước ta đã vượt qua thách thức, khó khăn và đạt được những kết quả hết sức to lớn, ghi nhận là năm thành công nhất trong Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
 • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đón nhận bằng khen của Văn phòng Chính phủ
  30/12/2020
  Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT & KTS) đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về thành tích nỗ lực triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.
 • Thông báo về việc nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử 2020
  25/12/2020
  Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2020 của doanh nghiệp.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT