• Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0
  04/02/2020
  Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0

  Ngày 27-9-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  Dưới đây là những điểm chính trong Nghị quyết này.

   


  Nguồn: Tổng hợp
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT