DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 • STT TÊN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ LIÊN HỆ
  LÃNH ĐẠO
  1

  Lê Hoàng Oanh

  Cục trưởng

  84.024.2220.5394
  2
  Lại Việt Anh
  Phó Cục trưởng
  84.024.2220.5550
  3
  Nguyên Thế Quang
  Phó Cục trưởng
  84.024.2220.1110
  4
  Nguyên Thị Minh Huyền
  Phó Cục trưởng
  84.024.2220.5396
  TỔ CHỨC TRỰC THUỘC
  1
  Văn phòng
  84.024.2220.5396
  2
  Phòng Chính sách
  84.024.2220.5401
  3
  Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
  84.024.2220.5512
  4
  Phòng Chính phủ số
  84.024.2220.5395
  5
  Phòng Kinh tế số
  84.024.2220.5399
  6
  Phòng Hợp tác quốc tế
  84.024.2220.5486
  7
  Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (ECOMVIET)
  84.024.2220.5363
  8
  Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID)
  84.024.2220.5392
GIỚI THIỆU
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG