CHUYÊN ĐỀ
Thương mại điện tử - Ngành học được kiểm định chất lượng đào tạo
25/04/2022
Sáng thứ 6, ngày 22/04/2022, tại Trường Đại học Thương mại, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử và ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học.
INFOGRAPHIC
Oct 27
[Infographic] Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành
Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.
Xem thêm
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020