Tin trong nước
 • Tập huấn thương mại điện tử tại miền Trung
  06/09/2013
  Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử của địa phương giai đoạn 2011-2015, Sở Công Thương Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 9 năm 2013.
 • 6 thước đo quan trọng trong bán hàng trực tuyến (phần 2)
  02/09/2013
  Trong bài viết phần 1, tôi đã giới thiệu với các bạn về 3 chỉ số đầu tiên giúp cho bạn có thể cân đong đo đếm được hiệu quả kinh doanh trực tuyến trên website thương mại điện tử. Đó là các chỉ số: Chi phí tìm kiếm khách hàng (Cost of Acquiring Customer - CAC), Tỉ lệ chuyển đổi (Conversion Rate - CR) và Từ chối hoàn tất giỏ hàng trực tuyến (Shopping Cart Abandonment - SCA). Tại phần 2 này, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn bộ 3 chỉ số còn lại giúp bạn hoàn thiện 6 chỉ số quan trọng khi đánh giá
 • Ban hành Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  01/09/2013
  Ngày 15⁄07⁄2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành Nghị định số 72⁄2013⁄NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định cũng đã quy định chi tiết về việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên mạng…
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp lý trong thương mại điện tử tại Quảng Ngãi
  31/08/2013
  Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 29 ⁄8⁄2013 Sở Công Thương Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức phổ biến Nghị định về thương mại điện tử” tại Quảng Ngãi.
 • Hội nghị “Triển khai Nghị định 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử”
  30/08/2013
  Triển khai Quyết định 8087⁄QĐ-UBND ngày 21⁄10⁄2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 28 ⁄8⁄2013 Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn Hội nghị “Triển khai Nghị định 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử” tại Đà Nẵng.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT