• Thông báo về Hội nghị toàn thể AFACT 2013
  11/03/2013
  AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) có tên gọi đầy đủ là Hội đồng Châu Á - Thái Bình Dương về Thuận lợi hoá thương mại và Kinh doanh điện tử. Tiền thân của nó là tổ chức ASEB (Asia EDIFACT Board) được thành lập năm 1990 nhằm thông tin, quảng bá các chính sách và hoạt động liên quan đến phát triển thương mại điện tử trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  AFACT là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị thành lập vào năm 1999, dưới sự bảo trợ của UN/CEFACT và hoạt động với sự tham gia của đại diện từ phía chính phủ và tổ chức tư nhân đến từ các quốc gia và nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  Hội đồng AFACT được hình thành nhằm hỗ trợ các chính sách và hoạt động liên quan đến thuận lợi hoá thương mại, đặc biệt là những hoạt động do UN/CEFACT khởi xướng để thúc đẩy, cải thiện và tăng cường năng lực của các tổ chức kinh doanh, thương mại và hành chính.

  Mục đích hoạt động chính của Hội đồng AFACT là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc tế thông qua việc đơn giản hoá các thủ tục kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu.

  Năm nay, cuộc họp giữa Trưởng đại diện các quốc gia và các nền kinh tế thành viên AFACT và cuộc họp giữa các nhóm làm việc sẽ được tổ chức vào ngày 09 và 10 tháng 05 năm 2013 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

  Tiếp theo các cuộc họp trên, Hội nghị toàn thể AFACT 2013 cùng đêm eAsia Night và Triển lãm EDICOM 2013 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực thuận lợi hóa thương mại và kinh doanh điện tử đến từ trong nước, từ các nước/các nền kinh tế thành viên thuộc AFACT cũng như từ các tổ chức Liên Hợp Quốc.

  Các sự kiện trên hứa hẹn sẽ trở thành diễn đàn nơi các thành viên AFACT, các doanh nghiệp Việt Nam cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn góp phần thúc đẩy tăng trưởng Thương mại điện tử và Thuận lợi hóa thương mại tại Việt Nam và quốc tế.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT