• UN⁄CEFACT tổ chức Diễn đàn lần thứ 21 tại Geneva
  28/03/2013
  Trung tâm Thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kinh doanh điện tử của Liên Hợp Quốc (UN ⁄ CEFACT) tổ chức Diễn đàn UN ⁄ CEFACT lần thứ 21 từ ngày 15- 19 tháng 04 năm 2013 tại Geneva.

  Tham dự sự kiện quan trọng này là các chuyên gia, các trưởng đại diện và đại biểu của UN/CEFACT.

  Các vấn đề được ưu tiên thảo luận tại Diễn đàn là:
  - Thúc đẩy các dự án và các hoạt động trong khu vực hiện nay
  - Thực hiện các nhiệm vụ bảo trì (như yêu cầu bảo trì dữ liệu UN/EDIFACT )
  - Xây dựng và phê duyệt một loạt các dự án mới được tiến hành trong khuôn khổ của chương trình đã được phê duyệt giai đoạn 2012-2013
  - Tiếp tục các hoạt động liên lạc và hợp tác với các tổ chức bên ngoài (chính phủ cũng như các tập đoàn công nghiệp và tiêu chuẩn)
  - Thúc đẩy khuôn khổ kỹ thuật hiện tại và tương lai của UN / CEFACT

  Tham dự vào Diễn đàn, các thành viên có nhiều cơ hội để nâng cao khả năng kinh doanh, thương mại và  tổ chức hành chính để trao đổi các sản phẩm và dịch vụ có liên quan một cách hiệu quả.

  Diễn đàn tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc gia và quốc tế, thông qua việc đơn giản hóa và hài hòa hóa các quy trình, thủ tục và các luồng thông tin, và do đó góp phần vào sự tăng trưởng của thương mại toàn cầu./.


  Nguồn: UN⁄CEFACT
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT