• Mời tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành chuyển đổi số Công Thương
    08/12/2022
    Thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ Chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc triển khai chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành Chuyển đổi số Công Thương.

    Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, trong giai đoạn 2023-2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái, chuyển đổi số là giải pháp, xu hướng tất yếu để hơn 500.000 doanh nghiệp ngành Công Thương nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tồn tại và tăng trưởng.

    Thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ Chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh, bao gồm: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc triển khai chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành Chuyển đổi số Công Thương. 

    Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá, trao đổi về thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp ngành Công Thương, đồng thời kết nối các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín để đồng hành, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số này của doanh nghiệp. Ngoài ra, Diễn đàn cũng quy tụ những chuyên gia về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đề xuất giải pháp cũng như cách thức phối hợp, huy động nguồn lực để từng bước xây dựng Hệ sinh thái Chuyển đổi số ngành Công Thương. 

    Với mục tiêu đó, Cục TMĐT và KTS kính mời các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành Chuyển đổi số Công Thương, cụ thể:

    • Thời gian: 8h00 -11h45, thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022;
    • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella Parkview - 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
    • Chương trình dự kiến tại file kèm theo.

     

    Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý đơn vị đăng ký tham dự với Cục TMĐT và KTS trước ngày 14/12/2022. Thông tin liên hệ: Ông Vũ Minh Ngọc, ĐT: 0936933333, email: [email protected].

    Cục TMĐT và KTS rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự Diễn đàn của Quý đại biểu.


    Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT