• Hội thảo về chính sách liên quan đến công nghệ blockchain - Vietnam blockchain summit 2018
  23/05/2018
  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Công nghệ Blockchain được coi là một trong những công nghệ nổi bật nhằm phát triển nền Kinh tế số trong cuộc CMCN lần thứ 4.

  Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, theo đó ngày 10 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4246/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động ngày Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công nghệ Blockchain được coi là một trong những công nghệ nền tảng tương tự như công nghệ TCP/IP đối với sự phát triển của Internet. Cùng với các công nghệ tự động hóa, trí thông minh nhân tạo (AI), Robot và Internet vạn vật (IoT), công nghệ Blockchain sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng này. Công nghệ Blockchain đang mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng điện tử, bán lẻ, chuỗi cung ứng, vận chuyển, sản xuất, viễn thông... Ứng dụng đặc điểm không thể làm giả và phá huỷ của Blockchain vào ngành sản xuất giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá. Từ thực tiễn phát triển Internet có thể thấy vai trò to lớn của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới này tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số.

  Nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận các vấn đề liên quan đến thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng Blockchain trong chiến lược phát triển nền kinh tế số, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội thảo Vietnam Blockchain Summit  2018 với chủ đề “Từ Công nghệ tới Chính sách”:

  -     Thời gian: 8h00 -12h00, ngày 08 tháng 6 năm 2018.
  -     Địa điểm: Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Quý vị quan tâm vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến tại website http://vbs.vecom.vn hoặc với đầu mối liên lạc của BTC: 

  Chị Trần Hưng, Điện thoại: (024) 22205512; Email: hungtht@moit.gov.vn; 


  Nguồn: Idea
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT