• Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2017
    18/07/2017
    Ngày 18/7/2017, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn về phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử (TMĐT) cho gần 100 đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


    Ông Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

    Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Vũ Xuân Khải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình cho biết, lớp tập huấn được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển TMĐT giai đoạn 2016- 2020.