• Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018
  15/01/2018
  Sáng 23/01/2018, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Đại diện Lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ cũng đã đến tham dự như: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường.

  Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về thương mại điện tử

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Hoàng Hải – Cục trưởng Cục TMĐT và KTS cho rằng, TMĐT đã thực sự trở thành một trong những trụ cột chính trong việc phát triển kinh tế cho các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Sự phát triển của nền kinh tế số trong bối cảnh ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức.Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT, năm 2017, Cục TMĐT và KTS đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra.


  Cục trưởng Cục TMĐT và KTS Đặng Hoàng Hải báo cáo tại Hội nghị

  Về TMĐT, năm 2017, Cục đã thực hiện tốt trách nhiệm là đầu mối xây dựng chính sách, pháp luật về TMĐT; là cơ quan trực tiếp quản lý thủ tục thông báo, đăng ký website và các ứng dụng TMĐT trên nền tảng di động, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TMĐT.

  Cục cũng triển khai thành công các chương trình TMĐT trong năm như Ngày hội mua sắm trực tuyến Online Friday 2017, các đề án thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia, vận hành hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia Keypay, triển khai Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

  Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TMĐT và KTS cũng được Cục chú trọng.Năm 2017, Cục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế cả về TMĐT, KTS trong APEC và trong khu vực; chủ trì xây dựng các Bản ghi nhớ hợp tác về TMĐT giữa Việt Nam với Trung Quốc và với Đài Bắc.

  Các hoạt động thống kê, tuyên truyền, phổ biến về TMĐT cũng được Cục tiếp tục duy trì và phát triển, với việc tổ chức thành công các hội thảo, hội nghị về TMĐT như Diễn đàn CMCN 4.0, các hội nghị, tập huấn về TMĐT và KTS tại các địa phương, triển khai các hoạt động thống kê TMĐT, xuất bản các ấn phẩm và chuyên trang điện tử nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến về TMĐT.

  Về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phát triển Chính phủ điện tử, Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Cơ quan Bộ. Đồng thời, Cục là đầu mối triển khai DVCTT tại Bộ, triển khai các Quyết định 1659/QĐ-BCT về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2017, Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

  Cục là đơn vị vận hành và đảm bảo cho hoạt động của Cổng DVCTT Bộ Công Thương, và là đơn vị đại diện cho Bộ Công Thương tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

  Là những người tiên phong trong lĩnh vực TMĐT và KTS ngành Công thương