• Sách trắng thương mại điện tử năm 2018
  11/09/2018
  Tại Việt Nam, sự phát triển và lan tỏa của công nghệ và số hóa đa dạng tạo ra diện mạo và cách vận hành mới của nền kinh tế, mà trong đó thương mại điện tử là một trong những trụ cột quan trọng không thể tách rời.

  Nhằm tóm lược khái quát về tình hình thương mại điện tử trong những năm qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) tiếp tục xây dựng ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử năm 2018. Sách trắng là bức tranh tổng thể ghi lại kết quả của các cuộc điều tra, thống kê hàng năm liên quan đến hoạt động TMĐT của Việt Nam. Ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp và cộng đồng như các năm trước đó, ấn phẩm năm nay bổ sung các số liệu điều tra về mức độ sẵn sàng tham gia mô hình kinh tế chia sẻ của cộng đồng – một xu hướng kinh doanh phổ biến trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, số liệu về tình hình ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thủy sản cũng là điểm mới nổi bật trong nội dung ấn phẩm năm nay.

  Cục TMĐT và KTS hi vọng ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử năm 2018 sẽ tiếp tục là tài liệu cần thiết không chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu về thị trường, cũng như định hướng hoạt động kinh doanh của mình. Ấn phẩm cũng là thước đo quan trọng đánh giá 02 năm tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2016.

  Cục TMĐT và KTS xin cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã cùng phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử năm 2018 và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị để nội dung Sách trắng sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

  Xin trân trọng cảm ơn./.

  Nội dung ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử năm 2018 có thể tải tại đây.


  Nguồn: IDEA
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT