• Bộ Công Thương đứng thứ hai trong bảng xếp hạng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2012
  03/05/2013
  Ngày 24⁄4⁄2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước năm 2012.

  Trong năm 2012, về tổng thể, tỉ lệ các cơ quan đạt mức Tốt, Khá tăng; mức độ ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiến bộ so với năm 2011.

  Về tổng thể, tỉ lệ các cơ quan đạt mức Tốt, Khá có tăng nhưng vẫn còn thấp, tỉ lệ cơ quan đạt mức Khá chỉ đạt khoảng 20% và mức Tốt là dưới 2%. Bên cạnh đó, vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị đứng đầu và các đơn vị phía dưới.

  Mức độ triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Triển khai ứng dụng CNTT, (3) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, (4) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (5) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Trong đó, tiêu chí triển khai ứng dụng CNTT được đánh giá theo 2 nhóm thành phần là Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước).

  Bộ Công Thương được đánh giá đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mức độ Ứng dụng CNTT tổng thế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, vượt qua vị trí thứ sáu trong năm 2011.

  Xét theo tiêu chí thành phần về Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Công Thương đứng thứ hai và trong tốp các cơ quan dẫn đầu cùng một số Bộ, cơ quan ngang Bộ khác như Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ,…


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT