• Thúc đẩy hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và Úc
    07/04/2023
    Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Úc đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch song phương năm 2022 đạt 15,7 tỷ USD đã đưa Úc trở thành đối tác thương mại lớn 7 của Việt Nam. Trong 02 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Úc đạt 2 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 769,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu của cViệt Nam từ Úc đạt 1,2 tỷ USD, đây là kết quả có được từ sự nỗ lực của hai Bên.

    Đối với lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số, báo cáo của Google, Teamasek & Bain cho thấy quy mô kinh tế số của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 23 tỷ USD tăng trưởng 28% so với năm 2021, dự báo quy mô nền kinh tế số của Việt Nam sẽ đạt khoảng 49 tỷ USD vào năm 2025. Về phía Úc, Văn phòng thống kê Úc cho thấy giá trị gia tăng của hoạt động kỹ thuật số đã tăng 7.4% (tương đương 7,5 tỷ USD) trong giai đoạn 2019-2020, cao hơn nhiều so với mức tăng 2% của toàn nền kinh tế Úc. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến từ cả các nhà bán lẻ và bán buôn. Hoạt động kỹ thuật số chiếm khoảng 5,9% (tương đương 109,0 tỷ USD) trong tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế (1.857,0 tỷ USD), so với 5,6% (101,5 tỷ USD) trong năm 2018-2019. Có thể thấy, thương mại điện tử và kinh tế số đều là những lĩnh vực có tốc độ phát triển mạnh mẽ và là mối quan tâm chung của Việt Nam và Úc.

    Để thúc đẩy hợp tác kinh tế, Việt Nam và Úc đã đưa ra Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Úc (EEES).  Bên cạnh đó, Việt Nam và Úc đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc- Niu Di lân (AANZFTA). Thương mại điện tử cũng là một trong những nội dung cam kết của các Hiệp định này. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Úc (EEES), hai Bên đang trao đổi và thảo luận về việc ký kết một Biên bản ghi nhớ về thương mại số nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong lĩnh vực này. Hiện phía Úc đã thực hiện Báo cáo nghiên cứu chung về kinh tế số nhằm tạo nền tảng tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ.


    Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT