• Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
  26/05/2013
  Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT nhằm hướng dẫn một số quy định về quản lý các website thương mại điện tử (TMĐT) tại Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, cùng thời điểm với Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT về TMĐT.

  Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định cụ thể về các bước tiến hành thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn.

  Thông tư gồm 26 Điều chia thành 5 Chương với bố cục như sau:

  - Chương 1: Những quy định chung
  Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

  - Chương 2: Thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT
  Quy định hai nội dung lớn là quy trình tiến hành thông báo, thay đổi, chấm đứt thông tin đã thông báo đối với website TMĐT bán hàng và trình tự, thủ tục tiến hành đăng ký mới, sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký, đăng ký lại đối với website cung cấp dịch vụ TMĐT. Chương 2 cũng quy định rõ nghĩa vụ báo cáo của thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT.

  - Chương 3: Thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT
  Quy định cụ thể thủ tục, trình tự đăng ký, sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

  - Chương 4: Công bố thông tin trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT
  Quy định các thông tin được Bộ Công Thương công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT bao gồm: danh sách các website TMĐT đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký, danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT đã thực hiện thủ tục đăng ký, danh sách website TMĐT vi phạm quy định của pháp luật. Chương này cũng quy định trình tự tiếp nhận thông tin phản ánh và công bố danh sách website TMĐT bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  - Chương 5: Điều khoản thi hành
  Quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành của Thông tư.

  Thông tư số 12/2013/TT-BCT tác động đến 3 nhóm đối tượng là thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

  Thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn, các nhóm đối tượng trên có thể tiến hành thủ tục thông báo và đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương. Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT còn là nơi công bố công khai danh sách các website đã thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương và các website vi phạm quy định của Nghị định về TMĐT và các văn bản pháp luật liên quan. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể tra cứu đồng thời trở thành “người giám sát” hoạt động của các website TMĐT thông qua chức năng tiếp nhận ý kiến phản ánh trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

  Thông tư số 12/2013/TT-BCT sẽ thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website TMĐT bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

  Các thương nhân, tổ chức đã đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BCT phải tiến hành bổ sung hồ sơ đăng ký để tuân thủ các quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCT trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

  Toàn văn Thông tư xem tại đây./.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT