• Thanh niên Công Thương với pháp luật về thương mại điện tử
  07/11/2022
  Thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) và được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Công Thương, chiều ngày 07/11/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”.

  Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”

  Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử” là hoạt động thiết thực, với mục tiêu gắn công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Diễn đàn do Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức, có sự phối hợp của các đơn vị: Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. 

  Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Vụ trưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Phan Văn Bản; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh; Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng; Bí thư Đoàn Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành, các trường Đại học; cùng hơn 120 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương. 

  Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trao tặng 4 đầu sách về thương mại điện tử và

  Lãnh đạo các đơn vị trao tặng Đoàn Bộ Công Thương sách về thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý thị trường, pháp luật thương mại quốc tế theo Hiệp định CPTPP

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

  Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ. Các hoạt động của Đoàn Bộ thời gian qua đã cho thấy sự sôi nổi, linh hoạt, đi vào chiều sâu và đặc biệt gắn với nhiệm vụ trọng yếu là phát triển nghiệp vụ, chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương. 

  Theo Thứ trưởng, Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật Thương mại điện tử” càng cần được biểu dương, khích lệ hơn khi đã lựa chọn chủ đề và thời điểm tổ chức rất ý nghĩa, phù hợp.

  “Diễn đàn hôm nay là một hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa khi tập trung nghiên cứu, thảo luận về chính sách pháp luật và việc thực thi các chính sách này, trong bối cảnh chúng ta đang hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Việc tổ chức Diễn đàn đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích và ý thức trách nhiệm của Đoàn thanh niên với các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương.

  Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân biểu dương sự sáng tạo, chủ động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong việc tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”

  Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân biểu dương sự sáng tạo, chủ động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong việc tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”

  Mặt khác, Thứ trưởng cũng đánh giá cao Đoàn Bộ Công Thương đã lựa chọn một vấn đề rất “trúng” với xu hướng của thế giới hiện đại, gần gũi với tuổi trẻ, với thanh niên, đó là thương mại điện tử. 

  Bởi lẽ, hoạt động thương mại điện tử ở nước ta đang diễn ra vô cùng sôi động, tăng trưởng nhanh và đây cũng là nhiệm vụ quản lý nhà nước quan trọng của Bộ Công Thương. Các đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương vừa là những người xây dựng khung chính sách cho các hoạt động thương mại điện tử, vừa là người tham gia trực tiếp các hoạt động thương mại điện tử đó. 

  Chính vì vậy, Diễn đàn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thực thi pháp luật, mà còn giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ về các chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về thương mại điện tử; qua đó sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn và đồng thời sẽ có những quyết định, lựa chọn tốt hơn khi tham gia thương mại điện tử. Mỗi đoàn viên, thanh niên tham dự Diễn đàn cũng sẽ nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật và nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật Việt Nam.

  Việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp tham gia chia sẻ tại Diễn đàn cũng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ.

  Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”

  Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân hy vọng, thành công của Diễn đàn hôm nay sẽ trở thành tiền đề quan trọng không chỉ cho các hoạt động của Đoàn Bộ Công Thương trong thời gian tới, mà còn động viên, khích lệ các đoàn, chi đoàn cơ sở hưởng ứng, triển khai những hoạt động đoàn và phong trào thanh niên sôi nổi, thiết thực gắn với công tác chuyên môn hơn nữa. 

  Nhân rộng các hoạt động đoàn thanh niên gắn với công tác chuyên môn 

  Bí thư Đoàn Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy cho biết, việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan, đơn vị là quan điểm chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên. Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thời gian qua, cũng như nhiệm kỳ 2022-2027. 

  Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chương trình hành động đã bám sát vào 3 mục tiêu trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có tới 4 chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương. 

  Đồng thời, Đoàn Bộ cũng xác định các nhóm nhiệm vụ phù hợp với tính chất của phong trào thanh niên, như: tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, bảo vệ người tiêu dùng, thương mại điện tử và kinh tế số, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu và phát triển thị trường trong nước, hội nhập quốc tế về kinh tế…

  Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy khẳng định việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn là một trong những trọng tâm của Đoàn Bộ nhiệm kỳ này

  Bí thư Đoàn Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy khẳng định việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn là một trong những trọng tâm của Đoàn Bộ nhiệm kỳ này

  Bí thư Phạm Khắc Huy cho rằng, việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ Công Thương cần xác định trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp hết sức cụ thể, đó là:

  Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương cần thực hiện tốt công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

  Thứ hai, đoàn viên thanh niên cần chủ động nghiên cứu các chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Công Thương; qua đó cần xác định những nhóm nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tính chất của hoạt động đoàn; đảm bảo triển khai khả thi, thực chất và hiệu quả. 

  Thứ ba, sau khi xác định được nội dung, các cơ sở đoàn cần xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức thực hiện cụ thể; trên cơ sở đó mạnh dạn báo cáo với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

  Thứ tư, quá trình triển khai hoạt động cần thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm; thường xuyên báo cáo và xin ý kiến cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

  Thứ năm, sau mỗi hoạt động cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và từ đó nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để triển khai.

  “Tôi tin rằng, nếu các đoàn viên thanh niên thực hiện những hoạt động này một cách nghiêm túc, bài bản và thực chất, hiệu quả, trong quá trình đó thường xuyên xin ý kiến, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thì các hoạt động của chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối”, Bí thư Đoàn Bộ Công Thương bày tỏ.

  Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”

  Riêng đối với lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số, Đoàn Bộ cũng xác định đây là một trong 3 trọng tâm của hoạt động đoàn trong thời gian tới. Đoàn Bộ đã và đang kết nối chặt chẽ với Đoàn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Đoàn Vụ Pháp chế để thường xuyên trao đổi, nghiên cứu và đề xuất tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

  “Diễn đàn ngày hôm nay là hoạt động mở đầu trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Bộ tin tưởng rằng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn như Diễn đàn hôm nay”, Bí thư Phạm Khắc Huy chia sẻ.

  Các tham luận tại Diễn đàn không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam và các chính sách, pháp luật liên quan; mà còn nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào hoạt động TMĐT

  Các tham luận tại Diễn đàn không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam và các chính sách, pháp luật liên quan; mà còn nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào hoạt động TMĐT

  Tại Diễn đàn, đại diện Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và Tổng cục Quản lý thị trường đã có những chia sẻ về tổng quan chính sách, pháp luật về thương mại điện tử; vấn đề giao kết hợp đồng và chứng thực hợp đồng điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn thanh toán trong thương mại điện tử; vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và nhận diện các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và các phương thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

  Các diễn giả trực tiếp trao đổi, thảo luận những vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm
   
  Các diễn giả trực tiếp trao đổi, thảo luận những vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm

  Các diễn giả trực tiếp trao đổi, thảo luận những vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm

  Đáng chú ý, trong khuôn khổ Diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến pháp luật về thương mại điện tử cũng như xu hướng phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam và vai trò trách nhiệm, quyền lợi của mỗi đoàn viên, thanh niên và các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào hoạt động thương mại điện tử.

  Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử”
   

  Nguồn: Tổng hợp
Tin mới
 • Đại diện Cục TMĐT và KTS chia sẻ tại buổi thông tin khoa học chủ đề Phát triển kinh tế số ở Việt Nam
  02/10/2023
  Sáng 28/9/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Kinh tế chính trị tổ chức thông tin khoa học: “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam”. Tham dự buổi thông tin khoa học có ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; ông Vũ Minh Ngọc, chuyên viên Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; TS. Nguyễn Thị Kim Thu, Phó trưởng Khoa Kinh tế chính trị; TS. Nguyễn Thị Khuyên, Phó trưởng Khoa Kinh tế chính trị.
 • Đào tạo, tập huấn kiến thức thương mại điện tử cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp tỉnh Bình Định năm 2023
  18/09/2023
  Ngày 15/9 vừa qua, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số đã phối hợp với sở Công Thương tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị “Tập huấn kiến thức thương mại điện tử (TMĐT) cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp” nhằm nâng cao năng lực, hướng dẫn các kỹ năng ứng dụng TMĐT cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
 • Phát triển Đổi mới sáng tạo trở thành động lực xây dựng nền kinh tế số
  18/09/2023
  Chiều 14/9 tại TP. Nam Định, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Hội thảo "Phát triển Đổi mới sáng tạo trở thành động lực xây dựng nền kinh tế số". Hội thảo chuyên đề nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I với chủ đề "Mang nền tảng số đến hộ gia đình" do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Nam Định đồng chủ trì.
 • Chương trình Nâng cao năng lực các nước CLMV nhằm thực thi Chương trình chuyển đổi số trong ASEAN
  18/09/2023
  Theo Statista, ASEAN, khu vực phát triển năng động nhất thế giới, được dự báo đạt doanh thu thương mại điện tử 175 tỷ USD vào cuối năm 2027. Trong khi Diễn đàn Đông Á dự báo kinh tế số khu vực ASEAN sẽ tăng trưởng 6% mỗi năm và đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
 • Nâng cao năng lực quản lý và phát triển TMĐT toàn quốc
  15/09/2023
  Ngày 14/9/2023, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS) - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo quản lý và phát triển TMĐT toàn quốc nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực TMĐT cho cán bộ quản lý, chuyên viên thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố toàn quốc.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT