• Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
  14/12/2022
  Căn cứ Công văn số 7082/BCT-TCCB ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Trung tâm Tin học và Công nghệ số.

  Thông tin cụ thể như sau:

  I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức và các điều kiện khác được quy định cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng.

  II. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng

  1. Chỉ tiêu

  - Trung tâm Phát triển thương mại điện tử: 10 người.

  - Trung tâm Tin học và Công nghệ số: 08 người.

  (Chi tiết bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tại đây).

  2. Hồ sơ dự tuyển

  Mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần sau:

  - Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu và hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển tại trang thông tin điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: https://idea.gov.vn/).

  - Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập (không yêu cầu chứng thực).

  - Bản chụp (photo) chứng chỉ có liên quan (nếu có).

  III. Hình thức và nội dung xét tuyển

  1. Vòng 1:

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  2. Vòng 2:

  - Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  + Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

  + Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

  IV. Ưu tiên trong tuyển dụng

  Thực hiện theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phí tuyển dụng

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 14 tháng 12 năm 2022 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

  2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

  Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hồ sơ dự tuyển về địa chỉ: Văn phòng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Phòng 405, 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  Số điện thoại liên hệ: (024).222.05.396.

  3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: dự kiến trong tháng 02/2023 tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.


  Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT