Tìm kiếm
Kế hoạch Thương mại điện tử
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
645/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 15/05/2020
1155/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 28/05/2018
2608-QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 28/05/2018
2921/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 28/05/2018
1563/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 08/08/2017
248/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 -2020 19/01/2017
6407/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 16/12/2016
6485/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 12/12/2016
2630/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 29/11/2016
1839/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 26/10/2016
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM