Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
823/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025 05/07/2022
3916/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015 30/05/2018
20/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
20/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 06/06/2016
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 06/06/2016
36a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015
36a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/02/2015
10887/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp dich vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015 28/11/2014
10887/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp dich vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015 28/11/2014
25/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
25/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/11/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/01/2013
7082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 22/11/2012
7082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 22/11/2012
4030/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 16/07/2012
09/2011/TT-BCT Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương 30/03/2011
102/2009/NĐ-CP Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 11/06/2009
28/2009/NĐ-CP Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet 20/03/2009
97/2008/NĐ-CP Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, xử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
90/2008/NĐ-CP Nghị định số 90/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác 13/08/2008
63/2007/NĐ-CP Nghị định số 63/2007NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT 04/10/2007
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM