Tìm kiếm
Thương mại điện tử
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
47/2014/TT-BCT Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử 05/12/2014
185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
12/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013
52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử 16/05/2013
09/2008/TT-BCT Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 16/05/2013
DT/2013/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên Cổng thông tin về Quản lý hoạt động TMĐT 17/04/2013
669/QD-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcTMĐT và CNTT 29/01/2013
DT/2012/NĐ-CP Dự thảo 2 - Nghị định về thương mại điện tử 23/07/2012
984/QĐ-UBND Quyết định về việc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 29/06/2011
520/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 28/01/2011
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM