Tìm kiếm
Lĩnh vực liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1157/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 12/07/2021
749/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 03/06/2020
22/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 26/05/2020
39/2014/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 11/12/2014
634/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020 29/04/2014
3575/QĐ-BCT Quyết định về việc Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 23/04/2014
3468/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 18/04/2014
38/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 02/03/2013
33/2005/QH11 Bộ luật Dân sự 14/06/2005
36/2005/QH11 Luật Thương mại 14/06/2005
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM