Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1638/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2015 08/02/2012
586/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 03/11/2011
613/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 15/09/2011
860/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 07/08/2011
1816/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 06/08/2011
1252/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 29/07/2011
25/KH-UBND Kế hoạch về việc phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015 18/07/2011
678/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015 14/07/2011
49/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015 04/07/2011
436/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 01/07/2011
67/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015 01/07/2011
929/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 29/06/2011
984/QĐ-UBND Quyết định về việc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 29/06/2011
984/QĐ-UBND Quyết định về việc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 29/06/2011
3122/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh nội dung Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 18/06/2011
1832/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 27/05/2011
1796/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 23/05/2011
460/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 20/05/2011
2471/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 19/05/2011
881/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015 18/05/2011
07/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 01/05/2011
92/KH-UBND Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 (thành phố Hà Nội) 08/04/2011
96/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 05/04/2011
476/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 03/04/2011
04/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 01/04/2011
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020