Tin trong nước
 • Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin và vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam
  20/06/2013
  Ngày 20⁄6⁄2013, Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam 2013 - Vietnam ICT Summit 2013 được tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và có bài phát biểu khai mạc.
 • Hội thảo và tập huấn TMĐT tại Bắc Giang
  20/06/2013
  Triển khai Kế hoạch 2919⁄KH-UBND ngày 28⁄12⁄2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phát triển thương mại điện tử địa phương iai đoạn 2011-2015, từ ngày 17 đến ngày 20⁄06⁄2013 Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các doanh nghiệp điển hình ứng dụng TMĐT thành công tổ chức Hội thảo và tập huấn TMĐT tại 03 huyện và Thành phố Bắc Giang.
 • Hội thảo “Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử” tại Bắc Ninh.
  12/06/2013
  Triển khai Quyết định 49⁄2011⁄QĐ-UBND ngày 07⁄4⁄2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển thương mại điện tử địa phương giai đoạn 2011-2015, ngày 12 ⁄6⁄2013 Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tổ chức Hội thảo “Phổ biến kiến thức về thương mại điện tử” tại Bắc Ninh.
 • Tập huấn thương mại điện tử tại Lai Châu và Lào Cai
  07/06/2013
  Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) của địa phương giai đoạn 2011-2015, Sở Công Thương Lai Châu, Lào Cai đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về TMĐT tại địa phương từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2013.
 • Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
  26/05/2013
  Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12⁄2013⁄TT-BCT nhằm hướng dẫn một số quy định về quản lý các website thương mại điện tử (TMĐT) tại Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, cùng thời điểm với Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-TMĐT về TMĐT.
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT